Spływy 2019

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w lipcowych spływach

19 lipca 2019 (piątek) – RADUNIA – Szlakiem Elektrowni Wodnych ze Straszyna do Pruszcza Gdańskiego

Początek: godzina 10.00 – Straszyn (piekarnia Mielnik) – Zakończenie: Pruszcz Gdański (dworzec PKP)

27 lipca 2019 (sobota) – MOTŁAWA – z Wiśliny do Gdańska

Początek: godzina 10.00 – Motławą (szkoła Wiślina – Zakończenie: Gdańsk (Żabi Kruk)

Pobierz zgodę na udział w spływie kajakowy dla uczestnika niepełnoletniego
zgoda spływ kajakowy 2019

Wymagania stawiane uczestnikom:

 • w spływie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 12 lat
 • na każde dziecko do lat 14 powinna przypadać jedna osoba pełnoletnia.
 • osoby poniżej 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w spływie
 • osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w spływie tylko na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych, będących ich prawnymi opiekunami.
 • każdy z uczestników powinien posiadać umiejętność pływania.

Wymagany ekwipunek:

 • kompletna odzież na zmianę
 • nakrycie głowy
 • ubiór przeciwdeszczowy
 • szczelny worek na odzież, dokumenty oraz sprzęt elektroniczny

Uwaga:

 • UDZIAŁ W SPŁYWIE JEST BEZPŁATNY
 • ORGANIZATORZY NIE UBEZPIECZAJĄ OD NNW 
 • Organizatorem jest PKK „RADUNIA wspólnie z Gminą Pruszcz Gdański  oraz OKSiBP Gminy Pruszcz Gdański
 • spływ odbywać się będzie pod okiem instruktora oraz ratownika WOPR